Foglalási és lemondási feltételek

Általános kötelező érvényű foglalási feltételek

1. A Chopok alatti faházakban szállás iránt érdeklődők kötelesek írásban, illetve on-line rendeléssel (ubytovanie@zrubypodchopkom.com) lefoglalni a faházat, amelyet a faház recepciója hagy jóvá. A rendelésnek tartalmaznia kell a pontos dátumot, létszámot és az esetleges más különleges kívánságokat is.

2. A jóváhagyás után a recepció írásban vagy elektronikusan elküldi:
– A foglalás visszaigazolását
– Az általános kötelező érvényű foglalási feltételeket

3. A foglalás visszaigazolása után, az ügyfél legkésőbb 7 munkanapon belül, a foglalás visszaigazolásától számítva, köteles átutalni  szállásért számlázott teljes összeg 100 %-át. Az ügyfél köteles minden egyéb hátralékot a szállásért legkésőbb az érkezés napján rendezni. Az átutalt összeg megérkezése után az ügyfélnek a keletkezett foglalóról a recepció részéről igazolás lesz elküldve.

4. Amennyiben a foglaló a meghatározott határidőn belül nem kerül befizetésre, a foglalás automatikusan, az ügyfél értesítése nélkül megszűnik. A foglalás csak a meghatározott összeg, a megadott számlaszámra való jóváírása után érvényes. Az egyéb keletkező plusz költségeket legkésőbb az érkezés napján szükséges rendezni banki átutalással a fent említett számlaszámon, illetve készpénzben a helyszínen.

5. Az üzemeltető fenntartja a jogot törölni a foglalást olyan rendkívüli, előre nem látható események miatt, amit az üzemeltetőnek minden erőfeszítése ellenére sem áll módjában megakadályozni. Az üzemeltető köteles tudatni ezt a tényt az ügyféllel legkésőbb 3 nappal érkezése előtt. Ebben az esetben lehetővé teszi, hogy az ügyfél számára megfelelő, más időpontot válasszon, vagy az üzemeltető más szállás lehetőséget kínál helyette a környéken.

6. Figyelem! A postai befizetés illetve a banki átutalás nem biztos, hogy megérkezik hozzánk három napon belül, abban az esetben sem, ha a időben elküldte. Annak érdekében, hogy félreértés miatt ne szüntessük meg foglalását, kérem, ne feledje a befizetés, illetve utalás után e-mailben elküldeni az igazolást – mivel ennek köszönhetően tudjuk, hogy az előleg már úton van és foglalása érvényes. Az e-mailben tüntesse fel a nevét vagy a rendelése számát, amelynek alapján azonnal azonosítani tudjuk befizetését. Közvetlenül az előleg befizetését igazoló bizonylat megérkezése után kiállítjuk és elküldjük Szállás könyvét, amelyben megtalál minden, a szállás elfoglalásához szükséges, információt.

7. Előlegfizetés Szlovákiából –
Befizetéssel illetve átutalással VÚB a.s. Bank számlájára (A számla tulajdonosa: Zruby pod Chopkom, s.r.o )
– számlaszám 3436197151 / 0200 – a befizetés helyes azonosítása érdekében a leírásban szükséges megadni a következő adatokat: név, vezetéknév, állandó lakcím és az ottlét időpontja
Más országból való fizetés –
– IBAN – SK03 0200 0000 0034 3619 7151 a SWIFT – SUBASKBX

8. Az elszállásolt személyek és a vendégek személyes tárgyainak biztosítását az ár nem tartalmazza.

9. A szállást az ottlét első napján leghamarabb 15:00-kor lehet elfoglalni. A szállást az ottlét utolsó napján, legkésőbb 10:00 óráig el kell hagyni. A szállást tehát 15:00 és 21:00 óra között lehet elfoglalni. Néhány nappal az érkezés előtt szükséges telefonon kapcsolatba lépni a faházak recepciójával a következő telefonszámon: +421 915 763 601, hogy pontosítsák az érkezés időpontját. Amennyiben a szállást a fenti időponton kívül kívánja elfoglalni ezt szükséges a recepcióval előre egyeztetni. 21:00 óra után a faház recepciója jogosult azt újra (tehát másnak) kiadni. Amennyiben a megbeszélt időpontban a szállás nem kerül elfoglalásra, ezt az ügyfél részéről való sztornózásként kezeljük. Amennyiben az ügyfél az érkezés napján 14:00 óra előtt kívánja elfoglalni a szállást és ezen okból a szoba előző éjszaka más ügyfélnek nem kiadható, meg kell fizetnie a szoba árát az előző éjszakáért is. Amennyiben az ügyfél az ottlét utolsó napján 10:00 óra után kívánja elhagyni a szállást és ezen okból a szoba következő éjszakára más ügyfélnek nem kiadható, meg kell fizetnie a szoba árát a következő éjszakáért is. Kivételes esetekben, a faházak szabad kapacitásánál, e szabály a szolgáltató és az ügyfél közös megegyezése alapján módosítható. Az esetben, ha az ügyfél nem tartja be a szállás elhagyásának időpontját, 10:00 óra után minden megkezdett óráért 20,- eurót számlázunk.

10. A Chopok alatti faházak fenntarja a jogot azonnali hatállyal felbontani az ügyféllel a szerződést (az ügyfélnek azonnal el kell hagynia a szállást), amennyiben az ügyfél nem tartja be az általános kötelező érvényű tartózkodási feltételeket, ha az ügyfél miatt a faház, illetve annak berendezése megrongálódott, illetve amennyiben az ügyfél viselkedése ottléte alatt elfogadhatatlan. Egyben fenntartja a jogot arra, hogy a múltban így viselkedő ügyfeleknek nem teszi lehetővé a faház bérlését.

11. Lemondási feltételek – Az ügyfélnek joga van a szolgáltatások igénybevétele előtt bármikor visszalépni a szerződéstől. Az értesítést a szerződéstől való visszalépésről elküldi postai, illetve más bizonyítható módon az üzemeltető címére. A szerződéstől való visszalépés következményei az írásbeli értesítő az üzemeltető címére való kézbesítése napján lépnek érvénybe. Az ügyfél köteles az üzemeltetőnek kifizetni a szerződés megszüntetése okán keletkező büntetéseket azonnali esedékességgel:

– 30 – 19 nappal a foglalás időpontja előtt a szállás teljes összegének 20%-át
– 18 – 14 nappal a foglalás időpontja előtt a szállás teljes összegének 50%-át
– 13 – 8 nappal a foglalás időpontja előtt a szállás teljes összegének 90%-át
– 7 és kevesebb nappal a foglalás időpontja előtt a szállás teljes összegét.
Az üzemeltető szabadon rendelkezik a lemondott szállással.
Az ügyfél szerződéstől való visszalépésének tekintendők a következők is:
– az ügyfél által kérvényezett változtatás a szerződésben (a foglalás időpontjának, illetve a létszám megváltoztatása), amennyiben az üzemeltető részéről nem teljesíthető
– az esetben, ha az ügyfél önkényesen lemond a szállás foglalásának egy részéről, vagy nem használja ki a teljes, az árban benne foglalt szolgáltatásokat, az igénybe nem vett szolgáltatásokért anyagi kárpótlásra nem jogosult.

12. A recepciós érkezés után minden vendéget bejegyez a faház vendégkönyvébe E célból az ügyfél köteles a recepciós rendelkezésére bocsátani személyi igazolványát, útlevelét, vagy más érvényes személyazonosító okmányt, amely a szállást igénybe vevő adatait tartalmazza. Amennyiben a szállást igénybe venni szándékozók létszáma nagyobb, mint a Szállás könyvben szereplő előzetesen bejelentett létszám, a szállodának jogában áll a létszám fölötti személyeket nem elszállásolni, illetve pótdíjat kérni elszállásolásukért.

13. A faházak, az érvényes jogszabályban megszabott terjedelemben biztosítják szolgáltatásaikat az elszállásolt vendégeknek részére.

14. A recepció, illetve a faházak vezetősége nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges károkért, vagy eltulajdonított tárgyakért.

15. A faházak vezetőségének beleegyezése nélkül a vendég nem változtathatja meg a szoba berendezését, nem végezhet semminemű átalakításokat, egyéb beavatkozásokat sem az elektromos hálózatban, sem egyéb területen.

16. A szállás elhagyása előtt, a vendég köteles elzárni a vízcsapokat , leoltani a lámpákat a szobákban, bezárni az ablakokat és erkélyajtókat, kulcsra zárni az ajtót és a kulcsot leadni a recepción.

17. Az egész faházban tilos a dohányzás /kivéve az erre a célra kijelölt helyeket/. A szabály megszegése esetén 100,- Euró bírságot szabunk ki.

18. Biztonsági okokból a faházban nem ajánlott 10 éves kor alatti gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni.

19. Kutyák és más háziállatok elszállásolása a faházban, csak a recepción való bejelentés után lehetséges.

20. A faházban és tulajdonában lévő tárgyakon keletkezett károkért a vendég felel. Bármilyen jellegű hibát köteles jelenteni a recepció személyzetének.

21. A vendégek panaszaikat, illetve esetleges javaslataikat, észrevételeiket a faházak működésének javítására, a recepción, illetve a vezetőségnél jelezhetik.

22. Az ügyfél a szerződés aláírásával beleegyezését adja, hogy annak visszavonásáig, az üzemeltető feldolgozza a szerződésben szereplő személyes adatait a személyi adatok védelméről szóló Tt. 428/2002 számú hatályos törvény és további módosításai értelmében.

23. Az ügyfél által megadott személyes adatokat, az üzemeltető az általa kínált szolgáltatások igénybevételének céljából dolgozza fel, s külföldi állampolgárok esetében az idegenrendészet számára szükséges tartózkodási jelentés kitöltéséhez is.

24. Az ügyfél foglalásának megerősítésével (e-mailben, írásban, faxon, a számla befizetésével, a szállás árának befizetésével, megerősítő intézkedésével vagy személyes megegyezéssel) igazolja, hogy a feltüntetett Általános kötelező érvényű foglalási feltételeket teljes terjedelmében ismeri, egyetért velük és elfogadja őket. Az vendég köteles betartani ezen előírásokat. Az esetben, ha megszegi őket, a faházak vezetőségének jogában áll visszalépni a szálláshely biztosításától a megbeszélt idő előtt.

A házirend 2015. november 1-től érvényes.

Storno podmienky

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:
–        30 – 19 dní pred nástupom 20% ceny pobytu

–        18 – 14 dní pred nástupom 50% ceny pobytu

–        13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu

–        7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu
So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :

zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany  prevádzkovateľa uskutočniteľná
ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve,  sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka.
V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

Booking ocenenie